Lubelska Częstochowa
 
"Sławna nasza okolica, w niej miasteczko Wąwolnica, gdzie jest kościół wspaniały, dla boskiej czci i chwały. W tym kościele w Wąwolnicy jest ołtarz Bogarodzicy; tam się ludzie udają, łask Maryi doznają" - śpiewają wierni w pieśni poświęconej Sanktuarium Matki Bożej Kębelskiej w Wąwolnicy.
    Historia Wąwolnicy - miejscowości leżącej pomiędzy Nałęczowem a Kazimierzem Dolnym - sięga zamierzchłych czasów. Pierwsza wzmianka pisemna o istnieniu osady pochodzi z 1027 r. Za czasów Kazimierza Wielkiego wzniesiono tu zamek obronny. Dokumenty pisane potwierdzające istnienie parafii pochodzą z XIV w. Funkcję kościoła parafialnego pełniła niegdyś - istniejąca do dziś i znajdująca się obok obecnego kościoła, wybudowanego w latach 1907-14 - kaplica zamkowa. Niegdyś była ona jednak nieco bardziej rozbudowana, a obecny kształt uzyskała w XX w.

   Prawdziwą perłą zamkowej kaplicy jest cudowna figura Matki Bożej Kębelskiej umieszczona w tym miejscu w 1700 r., po przeniesieniu z oddalonego o dwa kilometry Kębła. Tradycja kultu Matki Bożej w Kęble i Wąwolnicy sięga prawdopodobnie okresu najazdów tatarskich na Polskę, które miały miejsce pod koniec XIII w.

   W pierwszych dniach września 1278 r., po spustoszeniu Lublina, tatarska nawałnica zagroziła Wąwolnicy. W okolicy trwały zacięte walki. W pobliżu Kębła, wśród lasów, gdzie znajdowała się statua Matki Bożej", "koło wielkiego kamienia Tatarzy rozbili obóz" - czytamy w kronice parafialnej. W obozowisku gromadzili swoje łupy i przetrzymywali jeńców. "Na ogromnym głazie ustawili statuę Matki Bożej, a ponieważ widzieli, jaką czcią otaczali Ją Polacy, a szczególnie mieszkańcy tych okolic, urządzali sobie z niej kpiny na oczach zniewolonych".

 
Leżąca tuż przy kościele kaplica w Wąwolnicy, w której znajduje się otoczona kultem wiernych figura Matki Bożej Kębelskiej

Fot. Henryk Bejda

    "W tym czasie - czytamy dalej - pod Głuskiem Opolskim rozgrywała się ostateczna walka Tatarów z dziedzicem Wąwolnicy Ottonem Jastrzębczykiem. Chorągiew chana padła. Kiedy uciekający w popłochu najeźdźcy zbierali łupy i jeńców z Kębła, nad Matką Boską ukazała się jasność i [figura] unosić się zaczęła w górę, na przeciwległej górze o paręset kroków stanęła na lipie, jakoby uchodząc z rąk niewiernych, czasem jeszcze bardziej przerażeni Tatarzy, jak najszybciej uciekali, tak, że łupy co nie były w wozach i jeńców pozostawili, nie myśląc o zdobywaniu zamku. Po ich ucieczce statua Matki Bożej nazad stanęła na kamieniu<. Patrzący na te wydarzenia jeńcy zrozumieli, że nadszedł czas łaski, poczuli obecność Boga, który przywrócił im wolność".

    Miejsce objawienia - lipa i głaz - były od tej pory często odwiedzane przez okoliczny lud a figura Matki Bożej zasłynęła wielkimi łaskami. Otto Jastrzębczyk wybudował nieopodal drewniany kościół, w którym umieszczona została cudowna figurka. W 1700 r. ówcześni opiekunowie tego miejsca - ojcowie benedyktyni ze Świętego Krzyża - uzyskali od Stolicy Apostolskiej pozwolenie na przeniesienie figury do okazalszego kościoła - kaplicy zamkowej w Wąwolnicy. Dziś drewniany kościółek w Kęble już nie istnieje, a na miejscu objawienia wznosi się wybudowana w XIX w. kapliczka z inną - również otoczoną kultem wiernych - figurą Matki Bożej.

    Potwierdzeniem wielowiekowego kultu i łask Pani Kębelskiej była koronacja cudownej figury papieskimi koronami. Odbyła się ona w 700-lecie objawień - 10 września 1978 r. Dokonał jej ówczesny ordynariusz lubelski ks. bp prof. Boleslaw Pylak. Była to ostatnia koronacja Maryjna w Polsce przed pontyfikatem Jana Pawła II. W 2001 r. Ojciec Święty wyniósł wąwolnicki kościół do godności bazyliki mniejszej.

    Zachowana do naszych czasów - licząca 85 cm wysokości - lipowa rzeźba Matki Bożej Kębelskiej pochodzi z ok. 1440 r. Została wykonana w bliżej nieznanej pracowni śląskiej lub pomorskiej i należy do cyklu tzw. Pięknych Madonn.

    Warto nadmienić że w ołtarzu wąwolnickiego kościoła znajduje się kolejna figura Matki Bożej - pochodząca z XIII/XIV w. statua Matki Bożej Wąwolnickiej. Interesujący jest również fakt, że wizerunek Matki Bożej Kębelskiej znajduje się w herbie biskupim ks. bp. Jana Śrutwy - który w wąwolnickim kościele otrzymał sakrę biskupią a obecnie jest ordynariuszem Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej.

    oprac. fd

  
  polecamy   Tygodnik Rodzin Katolickich ŹRÓDŁO Miesiecznik Rodzin Katolickich Nasza Arka Tygodnik Młodzieży Katolickiej DROGA DOMINIK - Tygodnik dla dzieci Tygodnik dla najmłodszych JAŚ Służba Życiu
© 2004 Kraków Wydawnictwo AZ sp. z o.o.
Grafika: Piotr Warisch; Webmasters: Jan i Wojciech Dulińscy
 
  nr 8
sierpień
2005
 
 
   
   
Numer bieżący
 
Za pomoc w przygotowaniu numeru serdecznie dziękujemy ks. infułatowi Janowi Pęziołowi - byłemu kustoszowi sanktuarium Matki Bożej Kębelskiej w Wąwolnicy, obecnemu kustoszowi - ks. Jerzemu Ważnemu oraz pracownikom Instytutu Prymasowskiego w Warszawie.
 
 w numerze 
 
-Lubelska Częstochowa
-Szczególny gość
-Morze łask
-Wymodlone dzieciątko
-Po prostu zawierzyłam
-To był cud
-Kocham Matkę Bożą
-Amputacji nie było
-Szymon, czyli "Bóg wysłuchał"
-Przyjąć wszystko, co daje Bóg
-Życie, śmierć i przebaczenie
-Ulga w cierpieniu
-Niezwykły dzień
-Siła modlitwy i owoce dobrych czynów
-Maryjo, Matko Boga i ludzi...