Miłosierdzie i wolność
 
Praca na rzecz ubogich, dzieła miłosierdzia i patriotyzm - na takie główne cechy charakteryzujące życie i działalność ks. abp. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego wskazał Ojciec Święty Jan Paweł II podczas Mszy św. beatyfikacyjnej 18 sierpnia 2002 r. na krakowskich Błoniach.
    "Błogosławiony Zygmunt Szczęsny Feliński, arcybiskup warszawski w trudnym czasie niewoli narodowej, wytrwale wzywał do ofiarności na rzecz ubogich, do otwierania instytucji wychowawczych i zakładów dobroczynnych - mówił Ojciec Święty. Sam otworzył sierociniec i szkołę w stolicy, które oddał pod opiekę założonego przez siebie w 1857 r. Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi. Po upadku powstania styczniowego, wiedziony miłosierdziem wobec braci, otwarcie wystąpił w obronie prześladowanych. Ceną za tę wierność miłości było zesłanie w głąb Rosji, które trwało dwadzieścia lat. Również tam pamiętał o ludziach biednych i zagubionych, okazując im wielką miłość, cierpliwość i wyrozumiałość. Napisano o nim, że w czasie swego wygnania, w ucisku wszechstronnym, w ubóstwie modlitwy trzymał się tylko ciągle Krzyża i oddawał się Miłosierdziu Bożemu.

   Ojciec Święty ukazał arcybiskupa jako wzór duszpasterza przede wszystkim dla "braci w biskupstwie". "Drodzy bracia, niech arcybiskup Feliński patronuje waszym wysiłkom mającym na celu tworzenie i realizację duszpasterskiego programu miłosierdzia. Ten program niech kształtuje wasze zaangażowanie w życie Kościoła, a także w życie społeczno, polityczne na arenie narodowej, europejskiej i światowej" - powiedział.

   Jan Paweł II stwierdził również, że "w duchu tak pojmowanej miłości społecznej arcybiskup Feliński głęboko angażował się w obronę wolności narodowej". I dodał: "potrzeba tego i dziś, kiedy różne siły - często kierujące się fałszywą ideologią wolności - starają się ten teren zagospodarować dla siebie. Kiedy hałaśliwa propaganda liberalizmu, wolności bez prawdy i odpowiedzialności nasila się również w naszym kraju, pasterze Kościoła nie mogą nie głosić jednej i niezawodnej filozofii wolności, jaką jest prawda Krzyża Chrystusowego. Taka filozofia wolności jest istotowo związana z dziejami naszego narodu".

 
fot. R. Rzepecki
    Wraz z Arcybiskupem Warszawskim na ołtarze wyniesieni zostali: jezuita o. Jan Beyzym, ks. Jan Balicki oraz serafitka s. Sancja Szymkowiak. Wszyscy czterej nowi błogosławieni byli głęboko zaangażowani w akty miłosierdzia. Nawiązując do tych postaci i apelując o "wyobraźnię miłosierdzia" uzewnętrzniającą się w pomaganiu bliźnim, Ojciec Święty przypomniał słowa zawarte w encyklice o Bożym miłosierdziu: "Człowiek dociera do miłosiernej miłości Boga, do Jego miłosierdzia o tyle, o ile sam przemienia się wewnętrznie w duchu podobnej miłości w stosunku do bliźnich. Obyśmy na tej drodze odkrywali coraz pełniej tajemnicę miłosierdzia Bożego i żyli nią na co dzień!"

    fd

  
  polecamy   Tygodnik Rodzin Katolickich ŹRÓDŁO Miesiecznik Rodzin Katolickich Nasza Arka Tygodnik Młodzieży Katolickiej DROGA DOMINIK - Tygodnik dla dzieci Tygodnik dla najmłodszych JAŚ Służba Życiu
© 2004 Kraków Wydawnictwo AZ sp. z o.o.
Grafika: Piotr Warisch; Webmasters: Jan i Wojciech Dulińscy
 
  nr 9
wrzesień
2006
 
 
   
   
Numer bieżący
 
Serdecznie dziękujemy za pomoc w przygotowaniu numeru Siostrom ze Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi.
 
 w numerze 
 
-Miłosierdzie i wolność
-Świadek prawdy i miłości
-Wymodlona Marysia
-Tatusiu kochany, uzdrów mnie!
-Po wypadku nie ma śladu
-To przyszło z nieba
-Bóle ustały
-Byłam juz na tamtym świecie
-Dziękuję Bogu za wszystko
-Szybki powrót do zdrowia
-Ocalony z wypadku
-Siła modlitwy i owoce dobrych czynów
-Modlitwa o łaski za wstawiennictwem 
bł. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego