Uświęcanie codzienności
 
Św. Josemaria Escriva miał zaledwie 26 lat kiedy z Bożego natchnienia założył Opus Dei - Dzieło Boże. Dzieło działa dziś w 61 krajach i zrzesza 85 tys. wiernych - osoby stanu wolnego, małżonków oraz księży. Misją Opus Dei jest szerzenie ideału świętości w świecie, uświęcanie pracy oraz codziennego życia.
 Św. Josemaria Escriva podczas spotkania w Hiszpanii w 1972 r.

    Fot. arch. Opus Dei

    Opus Dei pomaga zrozumieć, jak być chrześcijaninem "na co dzień". Rodzina, małżeństwo, praca, zadania spełniane w każdej chwili są zwykłymi możliwościami obcowania z Jezusem i naśladowania Go. Członkowie Dzieła starają się doskonalić serdeczność, cierpliwość, pokorę, pracowitość, sprawiedliwość, radość i wszelkie cnoty ludzkie i chrześcijańskie.

    Środki formacyjne Opus Dei przypominają także o potrzebie dbania o modlitwę i pokutę, które są niezbędnymi elementami życia chrześcijańskiego. Wierni Prałatury uczestniczą codziennie we Mszy św., poświęcają pewien czas na czytanie Ewangelii, przystępują często do sakramentu spowiedzi, praktykują pobożność Maryjną. Dla naśladowania Chrystusa starają się też ofiarować małe umartwienia, szczególnie takie, które ułatwiają spełnianie obowiązków i uprzyjemniają życie innym.

    Założyciel Opus Dei wyjaśniał, że chrześcijanin musi mieć świadomość Bożego synostwa i ufać Bożej Opatrzności. Jego życie powinno być jednością - nie można "prowadzić podwójnego życia: z jednej strony życia wewnętrznego, związanego z Bogiem; a z drugiej, osobno, życia rodzinnego, zawodowego czy społecznego".

    Jak tłumaczył Założyciel, podstawowa działalność Opus Dei polegać ma na zapewnianiu jej członkom oraz przyjaciołom środków duchowych, które są niezbędne do dobrego chrześcijańskiego życia, do wzrastania w wierze i do apostolskiego świadczenia o Chrystusie. Tymi środkami są głównie spotkania formacyjne, rekolekcje i opieka duchowa.

    Aby przystąpić do Opus Dei, wymaga się powołania nadprzyrodzonego: bycia wezwanym przez Boga do oddania całego życia na Jego służbę i do głoszenia prawdy, że wszyscy ludzie mogą osiągnąć świętość w pracy i w codziennym życiu.

    Opus Dei jest tzw. prałaturą personalną. Oznacza to, że na jego czele stoi prałat - Ordynariusz Prałatury (obecnie ks. bp Javier Echevarria), a samo Dzieło jest czymś na kształt ogólnoświatowej diecezji, nie podlegając miejscowym biskupom, ale bezpośrednio papieżowi. Niemniej jednak Dzieło współpracuje ściśle ze strukturami diecezjalnymi Kościoła, dbając o jedność między wszystkimi wiernymi prałatury a duszpasterzami diecezjalnymi.

    W Polsce działa kilka ośrodków Opus Dei. Znajdują się one w Warszawie, Krakowie, Poznaniu i Szczecinie.

    Spotkania i rekolekcje odbywają się także w innych miastach m.in. w Białymstoku, Gdańsku, Katowicach, Lublinie, Łodzi, Toruniu, Wrocławiu.

    oprac. fd
    Więcej informacji na www.opusdei.pl
    lub w biurze informacyjnym, tel. 022 825 31 81/608 38 11 67; info@opusdei.pl

"Mamy skłonność do pozostawiania świętości nielicznym, nieznanym i do zadowalania się byciem takimi, jacy jesteśmy. Josemaria Escriva przyszedł obudzić nas z tej apatii duchowej. Nie! Świętość to nie jest coś wyjątkowego, lecz coś zwykłego, normalnego dla każdego ochrzczonego (...). Świętość ma tysiąc postaci, można ją osiągnąć w każdym miejscu i w każdym zawodzie; jest czymś zwyczajnym: polega na życiu zwykłym życiem zwróconym do Boga, przesyceniu go duchem wiary." - mówił 19 maja 1992 r. ks. kard. Joseph Ratzinger, obecny Ojciec Święty Benedykt XVI.
  
  polecamy   Tygodnik Rodzin Katolickich ŹRÓDŁO Miesiecznik Rodzin Katolickich Nasza Arka Tygodnik Młodzieży Katolickiej DROGA DOMINIK - Tygodnik dla dzieci Tygodnik dla najmłodszych JAŚ Służba Życiu
© 2004 Kraków Wydawnictwo AZ sp. z o.o.
Grafika: Piotr Warisch; Webmasters: Jan i Wojciech Dulińscy
 
  nr 6
czerwiec
2007
 
 
   
   
Numer bieżący
 
Redakcja serdecznie dziękuje za pomoc w przygotowaniu numeru: ks. prałatowi Piotrowi Prieto, Andrzejowi Bolewskiemu oraz Józefowi Ginterowi z Opus Dei, Hubertowi Wołącewiczowi i innym dobrym ludziom z "Dobrego Magazynu" a także dr. hab. Andrzejowi Urbanikowi ze Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.
 
 w numerze 
 
-Uświęcanie codzienności
-Ojciec wielkiego Dzieła
-"Poznałem świętego"
-Wyglądała jak trup
-Uleczone dłonie
-Stało się!
-"Cudowny" obrazek
-Wiara to nie kapelusz
-To musiał być cud
-Siła modlitwy i owoce dobrych czynów
-Modlitwa