Matka Boża Tarnowiecka
 
Królująca w Tarnowcu - małej podkarpackiej wiosce leżącej niedaleko Jasła - Matka Boża Tarnowiecka od wieków słynie swoją łaskawością. Od najdawniejszych czasów ludzie przybywali w to miejsce modlić się w sprawach związanych z narodzeniem i zdrowiem dzieci oraz matek oczekujących potomstwa. W tym czasie za Jej wstawiennictwem ludzie wybłagali wiele łask.
    Historia powstania cudownej Figury Matki Bożej, która znajduje się w kościele w Tarnowcu, owiana jest tajemnicą. Na temat jej początków powstało wiele legend i podań. Jedno z nich głosi, że owa figura została przyniesiona do Jasła z Węgier w czasie jakiejś wojny.

   Historyczny rodowód figury Matki Bożej Tarnowieckiej przedstawił Ignacy Łukasz Olszowski w książce pt. "O Najświętszej Pannie Jasielskiej Statuy Informacja krótka". Autor podaje, że pierwowzór tarnowieckiej figury znajdował się w Halle w Niemczech a darowany został przez Zofię, księżniczkę Barabancką, jej siostrze Matyldzie. Kilka podobnych rzeźb zostało wykonanych na prośbę św. Elżbiety, córki króla Węgier. Dwie z nich ofiarowała ona swojemu bratu - Beli IV, zaś jedną otrzymali węgierscy karmelici. W 1400 roku zakonnicy przenieśli ją do Jasła, gdzie zakładali wówczas klasztor.

   Trudno jednak ustalić czas i miejsce powstania figury Matki Bożej. Pewne jest to, że na przełomie XVI i XVII wieku znajdowała się ona już w jasielskim klasztorze. Już wtedy - o czym świadczą liczne wota - do Matki Bożej przybywały tłumne pielgrzymki.

 
Cudowna Figura Matki Bożej Tarnowieckiej

Fot. M. Pabis
Z Jasła do Tarnowca
    29 kwietnia 1785 roku w wyniku pożaru został zniszczony kościół ojców karmelitów. Z pożogi ocalała jedynie figura Matki Bożej. Wielu uznało to za cud. Rząd austriacki - chcąc zlikwidować kult Matki Bożej - polecił umieścić figurę w zakrystii kościoła w Dukli. Ksiądz Walenty Karwowski, dziekan jasielski a zarazem proboszcz tarnowiecki, nie usłuchał polecenia i ukrył figurę w Tarnowcu.

    3 marca 1789 roku pierwszy biskup tarnowski Florian Janowski pozwolił na wystawienie cudownej figury w ołtarzu kościoła tarnowieckiego. Przeniesienie figury odbyło się bez rozgłosu. Dokonano tego nocą, w wigilię Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny, 24 marca 1789 roku.

    Obecność Cudownej Figury przyczyniła się do powstania nowego kościoła. I tak 1 lipca 1804 roku tarnowiecka Pani została przeniesiona do nowo wybudowanego kościoła.

Koronacja
    8 września 1925 roku biskup Karol Fischer, sufragan przemyski ukoronował figurę koronami papieskimi. Oznacza to, że Matka Boża Tarnowiecka cieszyła się kultem międzynarodowym i słynęła licznymi łaskami.

    We wrześniu 1944 roku, podczas II wojny światowej, gdy ludność Tarnowca została wysiedlona, figura Matki Bożej została przewieziona pod gradem kul do kościoła w Jedliczu. Powróciła do Tarnowca dopiero na wiosnę 1945 roku. W uroczystej procesji Jej czciciele wnieśli ją do starego kościoła. Na pamiątkę tego wydarzenia co roku parafia z Jedlicza pielgrzymuje do Tarnowca. Do nowej świątyni figura Matki Bożej została przeniesiona 1 lipca 1949 roku.

Kalwaria Trzeciego Tysiąclecia
    We wrześniu 1998 roku Sanktuarium Matki Bożej Zawierzenia w Tarnowcu przeżywało Triduum swojego Głównego Odpustu Narodzenia Najświętszej Marii Panny. Wówczas miało miejsce historyczne wydarzenie. 12 września 1998 roku ksiądz biskup Edward Białogłowski, sufragan diecezji rzeszowskiej, poświęcił w Tarnowcu Krzyż na pierwszej w Polsce Kalwarii Trzeciego Tysiąclecia. Jest to dzieło powstałej w 1991 roku we Francji Krucjaty Miłości Boga i Bliźniego w znaku Chrystusowego Krzyża.

    Członkowie Krucjaty chcą utworzyć otaczający cały świat krąg z krzyży. Wszystkie krzyże mają 7,38 m wysokości oraz jednakowe ramiona i kolory: z przodu białe, a z boku niebieskie. Wymowa kręgu jako znaku jedności z bliźnimi oraz krzyża jako drogowskazu do nieba jest bardzo czytelna. Jest to niema modlitwa; wołanie o miłosierdzie dla świata, który na końcu dwudziestego stulecia tak często, nawet ustanowionymi przez międzynarodowe parlamenty prawami, bluźnierczo sprzeciwia się Bogu i Jego Prawu zabijając poczęte dzieci.

Symboliczna mogiła nienarodzonych XX wieku
    Obok dużego, głównego krzyża na pięknym łuku uformowanego tarasowo zbocza ustawiono w dwóch szeregach sto małych białych jednakowych krzyży. Są one wstrząsającą lekcją a zarazem wezwaniem do modlitwy za najstraszniejszą zbrodnię dwudziestego wieku, jaką jest mordowanie dzieci nienarodzonych. Jak podają statystyki ONZ, od zakończenia II wojny światowej do 1997 roku wymordowano na świecie legalnie miliard dzieci nienarodzonych. Faktyczna liczba jest co najmniej dwukrotnie wyższa, bo ZSRR, ChRL i Kuba nie podawały danych do ONZ, a w innych krajach wiele tych morderstw dokonanych zostało potajemnie. Symboliczny grobowiec stu milionów dzieci mobilizuje do modlitwy przebłagalnej za tę okrutną zbrodnię.

    Kiedyś ks. Stanisław Mazur, były proboszcz z Tarnowca, opowiadał pielgrzymom o takim zdarzeniu: wieczorem o zmroku często, prawie codziennie, robił obchód całego terenu sanktuarium a towarzyszył mu pies. Jednego wieczoru, w czasie takiego obchodu, zmierzając w kierunku wzgórza nienarodzonych zobaczył chyłkiem przemykającą postać kobiety, która zachowywała się tak, jakby chciała się ukryć. Młody pies wyprzedził właściciela (mocno go niepokojąc) i pobiegł w stronę symbolicznego cmentarza. Nie zwrócił jednak uwagi na kobietę, tylko po chwili grzebania pod jednym z krzyżyków złapał coś w zęby i przyniósł kustoszowi. Była to mała lalka... Wtedy zza zarośli wyszła zapłakana kobieta. Prosiła, żeby mogła jeszcze raz tę lalkę pochować pod krzyżykiem, bo w ten sposób chciała pożegnać swoje nienarodzone dziecko... Gdyby ktoś stawiał pytanie o sens budowania takiego pomnika, takiego cmentarza, to to wydarzenie wyjaśnia wiele. Często w tych samych miejscach cmentarza daje się zauważyć systematycznie zapalane znicze.

Nowenna Fatimska
    Szczególnym świętem Sanktuarium Matki Bożej Zawierzenia w Tarnowcu jest Nowenna Fatimska. Odbywa się ona w każdą pierwszą środę miesięcy od maja do października o godzinie 19.00.

    Uroczystość zaczyna się podniosłą Mszą Świętą, na którą zapraszani są znakomici goście, zarówno wśród księży, jak i ludzi świeckich.

    Na zakończenie Mszy św. odczytywane są prośby i podziękowania kierowane do Matki Bożej Tarnowieckiej w postaci listów. Potem rozpoczyna się modlitwa różańcowa. Rozważane są tajemnice chwalebne. Wszyscy uroczystą procesją udają się na Kalwarię Trzeciego Tysiąclecia, gdzie odmawiany jest różaniec. Na zakończenie wierni odśpiewują Apel Jasnogórski i przyjmują błogosławieństwo. Nowenna Fatimska ściąga do Tarnowca wielu pielgrzymów z całej Polski.

 Sanktuarium w Tarnowcu

Fot. M. Pabis
    Na podstawie strony internetowej sanktuarium w Tarnowcu

    opracował Mieczysław Pabis

    Adres: Sanktuarium Matki Bożej Zawierzenia

    38-204 Tarnowiec 38, woj. Podkarpackie

    www.sanktuariumtarnowiec.parafia.info.pl

    tel.: 13 44 24 252

  
  polecamy   Tygodnik Rodzin Katolickich ŹRÓDŁO Miesiecznik Rodzin Katolickich Nasza Arka Tygodnik Młodzieży Katolickiej DROGA DOMINIK - Tygodnik dla dzieci Tygodnik dla najmłodszych JAŚ Służba Życiu
© 2004 Kraków Wydawnictwo AZ sp. z o.o.
Grafika: Piotr Warisch; Webmasters: Jan i Wojciech Dulińscy
 
  nr 1
styczeń
2012
 
 
   
   
Numer bieżący
 
Za pomoc w przygotowaniu numeru serdecznie dziękujemy ks. Jerzemu Uchmanowi - kustoszowi tarnowieckiego sanktuarium oraz byłemu kustoszowi ks. Stanisławowi Mazurowi.
 
 w numerze 
 
-Matka Boża Tarnowiecka
-Zaproszenie od kustosza
-Dziękują i proszą
-Nie doznają zawodu
-Wymodlone zdrowie
-Dzięki Niej żyje
-Jest zawsze z nami
-Ocalony przez Tarnowiecką Panią
-Tarnowiecka Pani, Tobie zaufałem!
-Nowotwór zniknął
-Taka była wola Boga
-Gosia
-Polskie zawierzenia